شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری Download (read online) free eBook .pdf.epub.kindle

شازده احتجاب

شازده احتجاب روایت فروپاشی نظام شاهی و خانی در سنت فرهنگی ایران است. شخصیت اول رمان که شازده احتجاب نامیده میشود در اوهام و گذشته به روایت قسمتی از استبداد و بیداد خود و خانوادهاش میپردازد
گلشیری در این رمان از شیوهی سیال ذهن بهره میگیرد


…more


The Book in English!


Download شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری free eBook pdf mobi epub mp3 fb2 CD txt doc kindle Ibook iOS:


شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری (0.00 USD)


Download شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری eBook Free:

MIRROR-2

شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری.pdf (USD-0.00)
شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری.epub (USD-0.00)
شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری.doc (USD-0.00)
شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری.txt (USD-0.00)
شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری.mobi (USD-0.00)


Join hundreds of thousands of satisfied members who previously spent countless hours searching for media and content online, now enjoying the hottestnew games, music, books, movies & software on our site.
It’s here and it’s free. Here’s why you should join:


 • Unlimited books, magazines and comics, wherever you go: directly in your browser on your computer or tablet.
 • More than 10 million titles spanning every genre imaginable, at your fingertips.
 • Get the best books, magazines and comics in all genres, including action, adventure, anime, manga, children and family, classic, , Horror, Music, Romance, Science Fiction, Fantasy, Sport and more.
 • New titles are added every day! We want to keep things new.
 • All platforms. Fully optimized
 • Find out why thousands of people go every day.Sign up and enjoy your entertainment, unlimited!


  TAGS:
  Online شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری eBook, Book شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری FB2, download شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری PDF , Download شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری MOBI, Online شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری eBook, free download شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری IPhone, Online ebook شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری PDF, Free شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری DJVU, Free download شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری TXT, Download شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری RTF, Online شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری FB2 , eBook شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری download TXT, Free شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری download eBook, Book شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری download MOBI, download شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری IPad, read شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری MOBI, Read online شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری DOC, Free شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری AWZ, Download eBook شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری iPad , Free شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری DJVU, Download شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری eBook free, Free download شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری DVD, Read online شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری TXT, Book شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری download DJVU, شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری download book free, شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری download book pdf free, شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری pdf book download free, Download eBook شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری pdf free, شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری download free epup, شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری ePub book download free, download eBook شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری, شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری download free pdf, شازده احتجاب by هوشنگ گلشیری download eBooks free.

  Agir(آگِر)

  Feb 13, 2015

  rated it
  it was amazing

  Recommended to Agir(آگِر) by:
  Somayeh


  الکساندر دوما میگه: چراغ های پیه سوز قبل از آنکه خاموش شوند نورانی ترین شعله شان را می تابانند

  شکوه و هیبت ترسناک شازده های قاجاری هم رو به خاموشی است که سرهنگ احتجاب پسرِ “شازده بزرگ” و نوه ی “جد کبیر افخم امجد” دستور می دهد مردم را تیرباران کنند
  آخرین شعله جزو فجیع ترین دستوراتی است که تا آنروز اجدادش برای کشتن صادر کرده بودند
  پانصد تن از مردم کشته و زخمی می شوند
  ..ولی زمانه عوض شده و شازده ها هم مجازات می شوند

  آخرین میراث خانوادگی هم توسط خسروخان پسر سرهنگ احتجاب هرروز بر باد میرود
  هیچ کاری از

  شکوه و هیبت ترسناک شازده های قاجاری هم رو به خاموشی است که سرهنگ احتجاب پسرِ “شازده بزرگ” و نوه ی “جد کبیر افخم امجد” دستور می دهد مردم را تیرباران کنند
  آخرین شعله جزو فجیع ترین دستوراتی است که تا آنروز اجدادش برای کشتن صادر کرده بودند
  پانصد تن از مردم کشته و زخمی می شوند
  ..ولی زمانه عوض شده و شازده ها هم مجازات می شوند

  آخرین میراث خانوادگی هم توسط خسروخان پسر سرهنگ احتجاب هرروز بر باد میرود
  هیچ کاری از این شازده بر نمی آید جز فروختن ارث اجدادی اش و قمار و همخوابگی های هر شب با کلفتش فخری
  به قول “فخر النسا” هیچ نشانی از اجدادش ندارد
  !!!نه آدم میکشد و نه هر شب با دختری باکره می خوابد

  خسروخان عاشق همسرش فخر النسا است ولی فخر النسا نه
  حتی فخر النسا در دوران نامزدی، نامزدش را نسبت به فخری تحریک میکند
  چون او نمی تواند روحا عروس خانواده ای باشد که بلایی وحشتناک بر سر پدرش آورده بودند
  او دختر مردی است که در برابر ظلم شازده بزرگ(پدربزرگ خسروخان ) به مردم فقیر، نمیتوانست بی تفاوت باشد واز اینکه دیگر برای پدر زنش کار کند امتناع می کند
  و همین باعث می شود شازده بزرگ به سبک قاجاری(مخصوصا از نوع آغا محمدخان) او را تادیب کند

  خسروخان از خودش میپرسد
  فخر النسا چرا خاطرات(وحشتناک) جد والاتبار را می خواند؟
  این ها چه خواندنی داشت؟

  بی تفاوتی و خندیدن و گاهی سکوت فخر النسا بعد از خواندن این فجایع برای شازده تحمل ناپذیر است
  چرا درمورد شکنجه پدرش توسط پدربزرگ شازده چیزی نمی گوید
  چرا فخر النسا از او میخواست شبیه اجدادش خونریزش باشد!!!؟

  شازده که از عشق همسرش سرخورده شده و حتی اجازه پیدا نکرده تا تن لخت همسرش را در روشنایی چراغ ببیند،به آزار روانی همسرش روی می آورد
  مانند رابطه شازده و فخری(کلفتشان) که فقط برای فروکش کردن هوس جنسی نیست
  چون می تواند با هر دختر جوان زیبای دیگری باشد ولی فخری را که با فخر النسا بزرگ شده انتخاب می کند. او در پی یافتن این است که آیا فخر النسا هیچ احساسی به او دارد یا نه؟

  وقتی فخری را نیشگون می گیرد به او می گوید:بخند،دختر،بلند! اگر فخر النسا گفت: چرا می خندیدی؟ بگو شازده گفت.نترس،بگو
  اما یادت نرود،باید برایم بگویی که وقتی برای خانم تعریف می کنی چشمهاش،دستهاش و حتی لبهاش چطور می شود

  بعد مرگ فخر النسا، هرشب با فخری می خوابد به او دستور می دهد خود را شبیه فخرالنسا آرایش کند و لباس توری سفید بپوشد
  او دنبال جواب سوالش است حتی بعد مرگ فخر النسا؛ شاید در چهره ای شبیه او، آنرا پیدا کند

  :حرف آخر

  دلم می خواست بخودم بگم اینا همش قصه اس
  نه شازده ای بوده و نه جد والاتباری که دستور داده اند آدمها را گچ بگیرند و یا اینقدر به جلاد دستور بِبُر داده اند که وقتی امر می فرمایند: نبر
  بر حسب عادت، دستان جلاد مشغول بریدن می شود و سرِ کودکی در دستانش باقی می ماند

  فک می کردم بتونم تا آخر داستان جلوی احساساتمو بگیرم ولی وقتی به این قسمت رسیدم
  خانم آنجا بود،دراز به دراز،زیر آن شمد سفید که خون به آن نشت کرده بود.عینک خانم گوشه ی اتاق، روی قالی،افتاده بود.کتابهایش توی قفسه ها بود و روی طاقچه و روی میز
  از خواندن ایستادم و نتوانستم حتی یک خط دیگر پیش بروم
  فخر النسا شخصیت پیچیده اما دوس داشتنی داشت
  و نمیتوانستم بی تفاوت، جملاتی که در مورد انتظارش برای مرگ و تحمل درد بیماری بود را بخوانم

  راستش بدجور غمگینم کرد و یاد زوربا افتادم که غم را با رقص از بین می برد
  زوربا کرتی است ولی در بین هر ملتی مثه او پیدا می شود
  منم به زوربای کُرد(که احتمالا همسن زوربا باشد) پناه بردم و ویدئوی که ازش دارم را پخش کردم و با او رقصیدم
  غم دیگر نماند
  …more

  Ahmad Sharabiani

  Shazdeh ehtejab = The Prince = Prince Ehtejab, Houshang Golshiri
  تاریخ نخستین خوانش: ماه آگوست سال 1991 میلادی
  عنوان: شازده احتجاب ؛ نویسنده: هوشنگ گلشیری ؛ 1348
  شخصیت های رمان: شازده احتجاب؛ همسرش فخرالنساء؛ مستخدمش؛ فخری؛ شازده بزرگ پدربزرگ شازده احتجاب؛ پدر و مادر شازده احتجاب؛ مراد پیشکار سابق شازده و همسر پیشکار حسنی. شخصیت اصلی رمان یعنی شازده احتجاب، مبتلا به بیماری سل است. او مردی با ذهنیتی سنتی ست که از اداره کردن املاک اجدادی خویش سرباز زده؛ اموالش را صرف قمار میکند. داستان سه روایتگر دار


  …more

  FeReSHte

  Jan 01, 2015

  rated it
  it was amazing

   · 
  review of another edition

  Shelves:
  iran

  انتشار شازده احتجاب در سال ۱۳۴۸ به یکباره هوشنگ گلشیری را زمانی که تنها بیست و هشت سال داشت به عنوان یک داستان نویس درجه اول ایرانی به مردم شناساند.این اولین بار بود که یک نویسنده ی ایرانی بی این که رنگی از تقلید به اثرش نشسته باشد، از تکنیک های مدرن ادبی برای داستان نویسی بهره می گرفت. این اثر که گلشیری خوش اقبال ترین اثر خود می خواند، جزو معدود آثارداستانی ایران است که به زبان های انگلیسی و فرانسه ترجمه شده است و با استقبال خوانندگان از سراسر دنیا مواجه گشته است.

  داستان در دوره ای رخ می دهد که

  داستان در دوره ای رخ می دهد که قدرت از خاندان قاجار به پهلوی منتقل گشته و اشرافی گری در ایران رو به نابودی است. خسرو یا همان شازده احتجاب آخرین بازمانده از یک خانواده‌ی اشرافی قجری از اداره ی امور عمارت موروثی دست کشیده، همه ی خدم و حشم را مرخص کرده و دارایی به ارث برده را به پای قمار می ریزد. مراد پیشکار سابق او هر از گاهی با آوردن خبر مرگ یکی از خویشان به دیدنش می آید اما امشب ، مراد خبر فوت خود شازده را برای او آورده

  داستان در اتاق نم گرفته ی شازده که دیوارهایش پوشیده از تصاویر اجداد اوست ادامه می یابد. او از مرض سل در حال جان دادن است و آرام آرام تصاویر از قاب خارج می شوند و جان می گیرند و با مرور نهایت بی رحمی هایی که در گذشته، به مردم روا داشتند، خسرو را بابت ضعف و اهمال و بی توجهی به حفظ نام و اعتبار خانواده سرزنش می کنند. خسرو با غبطه و نفرت در خاطرش روزگاری را ورق می زند که اخاذی، شکنجه های ظالمانه، قتل های دلخراش و تجاوز از امور معمول و روزمره ی جدش، شازده ی بزرگ بود بی آنکه مردم بیچاره دادرسی داشته باشند. هرچند خسرو انجام این امور و ادامه ی این راه را در توان خود نمی بیند، اما دامنه‌ی بی رحمی هایش در مقیاسی محدود به چاردیواری منزلش باقیست. پس از مرگ همسر لاغراندام و زیبایش فخرالنسا، شازده از تنها خدمتکار چاق و نه چندان زیبایی که برایش باقی مانده می خواهد تا با تقلید از آداب، حرکات ، لباس پوشیدن و حتی لبخند زدن فخرالنسا، او را زنده کند. حال فخری (که اسمش نیز بی شباهت به نام فخرالنسا نیست) به امر ارباب، دو نفر می‌شود در یک قالب که مجبور است بی رحمی های شازده را هم نسبت به همسرش و هم نسبت به خدمتکارش تاب بیاورد.

  هرچند شازده احتجاب از لحاظ محتوایی اثری غنی است اما اهمیت آن در ادبیات ایران به ساختار و شیوه‌ی رواییش باز می گردد. گلشیری در نگارش این اثر از شیوه ی سیال ذهن بهره برده است. از این بابت در حین یادآوری یک خاطره، ناگهان خاطره ی دیگری یادآوری و بازگو می گردد. روایت کنندگان این خاطرات نیز به ناگاه عوض می شوند. گاه راوی گلشیری است، گاه خسرو، گاه فخری و … از دیگر نکات خلاقانه ی داستان ، تعریف حادثه ای واحد از زاویه دید راویان مختلف است. همه ی این ها شازده احتجاب را اثری پیچیده ، جلوتر از زمان خود، درخور تعمق و چندباره خواندن ساخته است.

  به گفته ی گلشیری طرح اولیه ی این اثر، داستانی یک صفحه ای درباره ی مردی به نام خسرو بود که شب تا صبح را سرفه می کند و خاطرات معمولی زندگی متعارفش را به یاد می آورد تا این که صبح می میرد. گلشیری تصمیم گرفت تا بر عمق محتوای داستان بیفزاید بنابراین شروع به خواندن درباره ی قاجار کرد و با دوباره نویسی متن به شیوه ی سیال ذهن حول شخصیت خسرو، شازده احتجاب را طی یک سال و نیم تلاش خلق کرد. این اثر با توجه به سال انتشارش – ۱۳۴۸ – از لحاظ شیوه ی روایی، پیچیدگی و غنای محتوا در ادبیات ایران بی نظیر است.

  بعدتر استاد علی رفیعی فیلمنامه ای بر اساس این کتاب نوشت و بهمن فرمان آرا آن را کارگردانی کرد. جمشید مشایخی ، فخری خوروش و نوری کسرایی در سه نقش اصلی این فیلم درخشیدند و موفقیت فیلم بین مخاطبان و منتقدان داخلی و خارجی ، نام هوشنگ گلشیری را بیش از پیش بر سر زبان ها انداخت.

  وبلاگ نوار
  …more